Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Prawo lokalne  / Uchwały 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2018 Uchwały 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/361/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/360/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/359/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bierutów, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zadania

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/358/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierutowie obciążających [...].

Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/357/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy
Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/356/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/354/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/353/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/352/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/351/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/350/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/349/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych
dodatków, szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/348/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/347/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/346/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia opłaty za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/345/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/344/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/343/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia palnu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/342/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/341/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2018data wytworzenia2018-02-01
data udostępnienia2018-02-01
sporządzone przezUM w Bierutowie
opublikowane przezAdam Kutek
ilość odwiedzin36
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@