Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Sołectwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sołectwa, bieżące, menu 128 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sołectwa

Sołectwa

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY BIERUTÓW - 16 SOŁECTW.

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa, numer telefonu

1.

Gorzesław               STATUT

Rafał Rejak - tel. 888 176 102

2.

Jemielna                 STATUT

Włodzimierz Danielak - tel. 517 786 515

3.

Karwiniec               STATUT

Dorota Marszałek - tel. 534 947 378

4.

Kijowice                 STATUT

Małgorzata Bączek - tel. 723 687 314

5.

Kruszowice             STATUT

Zdzisław Czarnecki - tel.  785 531 678

6.

Paczków                 STATUT

Barbara Najman - tel. 725 169 460

7.

Posadowice            STATUT

Wacław Bińkowski - tel. 71 398 98 97 lub 533 838 138

8.

Radzieszyn              STATUT

Kazimierz Kozioł - tel. 602 483 603

9.

Sątok                     STATUT

Urszula Paulińska - tel. 71 398 98 72 lub 730 120 574

10.

Solniki Małe            STATUT

Mariusz Pawlik - tel. 504 154 877

11.

Solniki Wielkie         STATUT

Marta Gaweł - tel. 604 703 561

12.

Stronia                   STATUT

Radosław Przybyłek - tel.  607 542 810

13.

Strzałkowa              STATUT

Paulina Dulas - tel. 607 180 298

14.

Wabienice               STATUT

Maria Mendel tel. 694 377 839

15.

Zawidowie              STATUT

Anna Zagórska - tel.  888 103 815

16.

Zbytowa                 STATUT

Urszula Zadka - tel. 663 461 201

Zgodnie z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t. j.), gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 powołanej powyżej ustawy, organizację i zakres działania sołectwa określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut sołectwa określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar sołectwa.
  2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej.
  3. Organizację i zadania organów jednostki pomocniczej.
  4. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji.
  5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych gminy (sołectw) sprawują organy gminy, czyli Rada Miejska Bierutowa jako organ stanowiący i kontrolny, a także Burmistrz Bierutowa jako organ wykonawczy. Kontrolę i nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Komisja Rewizyjna. Bieżącą kontrolę w zakresie gospodarki finansowej oraz zarządzania mieniem sołectw sprawuje Burmistrz, a w jego imieniu także Skarbnik upoważniony do kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową sołectw. Za prowadzenie właściwej gospodarki finansowej sołectw odpowiedzialny jest Sołtys.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, natomiast wykonawczym – Sołtys, którego działalność wspomaga Rada Sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Gorzesław.

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Stronia.

 

 

Metryka

sporządzono
2008-05-28 przez Raczyńska Monika
udostępniono
2008-05-28 00:00 przez Raczyńska Monika
zmodyfikowano
2021-05-17 16:05 przez Raczyńska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6124
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.