Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Informacje OBWIESZCZENIA
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIA, bieżące, menu 181 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIA

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap I

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE 1

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przetwórstwo oraz magazynowanie odpadów folii i tonerów, realizowane na dz. nr 181/1,obręb Wabienice".

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego MPZP ZBYTOWA 4

Projekt miejcowego planu zagospodarowania przestrznnego MPZP ZBYTOWA 3

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 2

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE 1, MPZP ZBYTOWA 2, MPZP ZBYTOWA 3, MPZP ZBYTOWA 4

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zbytowa

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Karwiniec

OBWIESZCZENIE  o przystapeniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wabienice

OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obszaru wsi Solniki Małe

 OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

 OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów  dla terenów położonych we wsi Jemielna.

OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodiciągowej, rozdzelczej, Zawidowice na dziłkach nr 467, 204/3, 204/2, 204/1 obręb Zawidowice gmina Bierutów.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, rozdzielczej, Zawidowice na działkach nr 467, 204/3, 204/2, 204/1 obreb Zawidowice gmina Bierutów

OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, rozdzielczej, Zawidowice na działkach nr 467, 204/3, 204/2, 204/1 obręb Zawidowice gmina Bierutów

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Dwóch Elektrowni Słonecznych „Strzałkowa I” oraz „Strzałkowa II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 52/6 o mocy do 2MW (2 x 1MW) (obręb Strzałkowa) w miejscowości Strzałkowa, gmina Bierutów”.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego tj.: „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych „Strzałkowa I” oraz „Strzałkowa II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 52/6 o mocy (2 x 1MW) (obręb Strzałkowa) w miejscowości Strzałkowa, gmina Bierutów”.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Jemielna

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kijowice

 

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Kijowice

 

OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

OBWIESZCZENIE o budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą drogową.

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paczków

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paczków

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Bierutowa  z dnia 20 lipca 2015 r.

 w sprawie zgłaszania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

WNIOSEK - szacowanie szkód

WNIOSEK - zwierzęta

WNIOSEK - uprawy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA STAROSTY OŁAWSKIEGO

 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO - OCHRONA POWIETRZA

 

OBWIESZCZENIE - MPZP dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy 1-go Maja, dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy M. Konopnickiej oraz dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy J. Słowackiego

 

O B W I E S Z C Z E N I E o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIERUTOWA o wszczęciu postępowania administracyjnegoi wystąpieniu do organów opiniujących

 

Dolnoślaska sieć szkieletowa - budowa linii optotelekomunikacyjnej w relacji Oleśnica - Bierutów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej składającej się z 11  elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 49,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Bierutów, którego inwestorem jest Visavento-Ekologiczny Bierutów Sp. z o.o.

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy 1-go Maja oraz dla obszaru położonego w Bierutowie przy ulicy M. Konopnickiej

 OBWIESZCZENIE O ODMOWIE WYDANIA DECYZJI - Budowa farmy wiatrowej składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 49,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Bierutów, wg wariantu II, obejmującego budowę 11 elektrowni wiatrowych na działkach nr 88/21, 93 obręb Strzałkowa, 330, 331 obręb Gorzesław.

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MPZP DLA WSI PACZKÓW

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MPZP DLA OBSZARU W BIERUTOWIE PRZY UL. SŁOWACKIEGO

„Budowa  farmy wiatrowej składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 49,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Bierutów, wg wariantu II obejmującego budowę 11 elektrowni wiatrowych towarzyszącą na terenie gminy Bierutów, wg wariantu II obejmującego budowę 11 elektrowni wiatrowych na działkach nr 88/21, 93 obręb Strzałkowa i nr 330, 331 obręb Gorzesław”

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obrębu wsi Sątok  

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIERUTOWA

po rozpatrzeniu odwołania Spółki z o.o. Visavento – Ekologiczny Bierutów z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanej przez pełnomocnika Annę Haplicznik od wydanej decyzji z dnia 29 sierpnia 2014 r. ( GŚ.6220.09.2014.JP), odmawiającej „ wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej"...

 

Metryka

data wytworzenia
2012-09-26
data udostępnienia
2012-10-04
sporządzone przez
Sędkowska Angela
opublikowane przez
Członkowski Roman
ilość odwiedzin
5867
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.