Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / KARTY USŁUG PUBLICZNYCH  / REFERAT GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 REFERAT GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA REFERAT GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA


1.  Wydawanie  decyzji  w  sprawie  zezwolenia na  zajęcie  pasa  drogowego  drogi  gminnej w  celu  prowadzenia  robót/umieszczenia  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami   zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego.

2.   Opiniowanie  projektów  tymczasowej  organizacji  ruchu.

3.   Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

4.  Wydanie decyzji o podziale nieruchomości nie wymagającej opinii  o możliwości przeprowadzenia 

           podziału.

5.   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

6.   Wygaśnięcie trwałego zarządu

7.   Wydanie zaświadczenia w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

8.   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

9.   Zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego .

10.  Rozgraniczenie nieruchomości.

11.  Wykup, nieodpłatne nabycie, przejmowanie gruntów i nieruchomości od osób fizycznych, prawnych, 
oraz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa

12.  Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi

13.  Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

13a. Wniosek - AZBEST

14. Użyczenie gruntów stanowiących zasób gminny, które nie zostały oddane w zarząd zakładowi budżetowemu.

15.  Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

16.  Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym

17.  Sprzedaż gruntów cudzoziemcom.

18.  Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości .

19.  Nazewnictwo ulic, alei, placów, parków, skwerów oraz dróg wewnętrznych

20.  Nieodpłatne przekazanie nieruchomości .

21.  Wydanie decyzji o podziale nieruchomości wymagającej opinii o możliwości przeprowadzenia podziału.

22.  Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wiecznego dla osób prawnych.

23.  Przekazywanie gruntów na rzecz innych jednostek, organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń.

24.  Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

25.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

26.  Wydawanie  decyzji  w  sprawie  zezwolenia  na  umieszczenie  reklamy  w  pasie  drogowym  drogi  gminnej.

27.  Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 

28.  Przedłużenie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

29.  Użyczenie gruntów stanowiących zasób gminy, które nie zostały oddane w zarząd zakładowi budżetowemu. 

30.  Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

31. Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

32. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 

33.  Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy, które nie zostały oddane w zarząd zakładowi budżetowemu.  

34.  Użyczenie gruntów stanowiących zasób gminy, które nie zostały oddane w zarząd zakładowi budżetowemu. 

35.  Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność).

36.  Prawo pierwokupu nieruchomości.

37.  Przedłużenie dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących zasób gminy, które nie zostały oddane w zarząd zakładowi budżetowemu.   

38.  Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta i gminy na rzecz ich najemców.

39.  Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

40.  Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą. 

41.  Zaświadczenie dotyczące istnienia gospodarstwa rolnego. 

42.  Zbywanie nieruchomości gminy w drodze przetargu.

43.  Wyrażenie zgody na wykreślenie ciężaru realnego lub hipoteki ujawnionych w księdze wieczystej

44.  Sprzedaż wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu.

45.  Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

46.  Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców.

47.  Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w drodze przetargu.

48.  Zamiana nieruchomości z gminą.

 

 

 

 

 data wytworzenia2013-06-11
data udostępnienia2013-06-11
sporządzone przezJerzy Janoś
opublikowane przezJerzy Janoś
ilość odwiedzin947
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@