Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2019, bieżące, menu 251 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2019

Uchwały 2019

UCHWAŁA NR XVII/212/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR XVII/211/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XVI/210/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniającej uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033

 

UCHWAŁA NR XVI/209/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR XVI/208/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XVI/207/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

UCHWAŁA NR XVI/206/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019

 

UCHWAŁA NR XVI/205/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XVI/204/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi: Zawidowice, Zbytowa, Solniki Małe, Strzałkowa w Mieście i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVI/203/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi: Sątok, Posadowice, Radzieszyn, Solniki Wielkie w Mieście i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVI/202/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi: Wabienice, Jemielna, Stronia, Gorzesław w Mieście i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVI/201/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli uruchomiania linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVI/200/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVI/199/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XVI/198/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XV/197/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR XV/196/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR XV/195/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli w zakresie gospodarki finansowej i bieżącej działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie, zgodnie z planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Bierutowie przyjętym uchwałą Nr V/37/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

 

UCHWAŁA NR XV/194/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób prowadzących działalność na
własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XV/193/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XV/192/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Bierutów

 

UCHWAŁA NR XV/191/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminna Spółka Komunalna
BIERKOM Sp. z o.o.

 

UCHWAŁA NR XV/190/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia opłaty za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów

 

UCHWAŁA NR XV/189/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we
wsi Kijowice - MPZP KIJOWICE III

 

UCHWAŁA NR XV/188/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie "Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020."

 

UCHWAŁA NR XIV/187/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR XIV/186/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR XIV/185/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą NR 1/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia
21 października 2019 r. w sprawie petycji mieszkańców dotyczącej wprowadzenia zakazu pokazów
fajerwerków na trenie Miasta i Gminy Bierutów z wyłączeniem 31. XII oraz 01. I

 

UCHWAŁA NR XIV/184/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/183/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/182/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/181/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/180/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/179/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/178/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/177/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/176/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/175/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/174/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIV/173/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 

UCHWAŁA NR XIV/172/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

 

UCHWAŁA NR XIV/171/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnicy na kadencję 2020-2023

 

UCHWAŁA NR XIII/170/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033.

 

UCHWAŁA NR XIII/169/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR XIII/168/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/239/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których

 

UCHWAŁA NR XIII/167/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIII/166/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XII/154/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące
działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIII/165/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

UCHWAŁA NR XII/164/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR XII/163/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR XII/162/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących
realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 roku".

 

UCHWAŁA NR XII/161/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

UCHWAŁA NR XII/160/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 

UCHWAŁA NR XII/159/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XII/158/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XII/157/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy
Bierutów

 

UCHWAŁA NR XII/156/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy
Bierutów

 

UCHWAŁA NR XII/155/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

UCHWAŁA NR XII/154/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące
działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XII/153/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Strzałkowa

 

UCHWAŁA NR XII/152/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Paczków

 

UCHWAŁA NR XII/151/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Kijowice

 

UCHWAŁA NR XII/150/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Solniki Wielkie

 

UCHWAŁA NR XII/149/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Zawidowice

 

UCHWAŁA NR XII/148/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Zbytowa

 

UCHWAŁA NR XII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Radzieszyn

 

UCHWAŁA NR XII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Sątok

 

UCHWAŁA NR XII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Posadowice

 

UCHWAŁA NR XII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Solniki Małe

 

UCHWAŁA NR XII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Stronia

 

UCHWAŁA NR XII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Wabienice

 

UCHWAŁA NR XII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Karwiniec

 

UCHWAŁA NR XII/140/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Jemielna

 

UCHWAŁA NR XII/139/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Gorzesław

 

UCHWAŁA NR XII/138/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Kruszowice

 

UCHWAŁA NR XII/137/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice oraz Paczków
w Mieście i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XII/136/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oleśnickiej
16 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza
25 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/282/17 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XII/133/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi
drogami powiatowymi

 

UCHWAŁA NR XII/132/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wewnętrznej stanowiącej
własność Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Stronia.

 

UCHWAŁA NR XI/131/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XI/130/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2034.

 

UCHWAŁA NR XI/129/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok.

 

UCHWAŁA NR XI/128/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XI/127/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.

 

UCHWAŁA NR XI/126/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.     

 

UCHWAŁA NR XI/125/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publiczny szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów oraz określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 

UCHWAŁA NR XI/124/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/123/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/122/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/121/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/120/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/119/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/118/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/117/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/116/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/115/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/114/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/112/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/110/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/108/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/107/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/106/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kijowice – MPZP KIJOWICE II.

 

UCHWAŁA NR XI/105/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XI/104/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach. 

 

UCHWAŁA NR XI/103/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2018.

 

UCHWAŁA NR XI/102/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

UCHWAŁA NR XI/101/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bierutowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

 

UCHWAŁA NR XI/100/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

 

UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bierutowa wotum zaufania.

 

UCHWAŁA NR X/98/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR X/97/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR IX/96/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR IX/95/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR IX/94/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości

 

UCHWAŁA NR IX/93/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Miasta
i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/92/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

UCHWAŁA NR IX/91/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/90/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we
wsi Kruszowice

 

UCHWAŁA NR IX/89/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/88/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z utrzymaniem
czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu

 

UCHWAŁA NR IX/87/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/86/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/2019 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

 

UCHWAŁA NR IX/85/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wabienicach

 

UCHWAŁA NR IX/84/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR IX/83/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wabienicach

 

UCHWAŁA NR IX/82/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Karwiniec

 

UCHWAŁA NR VIII/81/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR VIII/80/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia stanowiącego własność Miasta i Gminy Bierutów w budynku w Solnikach Wielkich 22 dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Jemielna

 

UCHWAŁA NR VII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


UCHWAŁA NR VII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie emisji obligacji

UCHWAŁA NR VII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

UCHWAŁA NR VII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów” oraz
planu dofinansowania i określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie
w 2019r.

UCHWAŁA NR VII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR VII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Zbytowa

UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Bierutów

UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/44/19 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie
na raty wierzytelności Miasta i Gminy Bierutów obciążających spółkę SZEWCZYK Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów


UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Zbytowej


UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oleśnickiej
6 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019

UCHWAŁA NR VI/64/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bierutowie


UCHWAŁA NR VI/63/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Bierutowie

UCHWAŁA NR VI/62/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji
projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku"

UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstępienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Bierutów i jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Zbytowej

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr V/48/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior +
w Bierutowie

UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Bierutów
instrumentem płatniczym

 

UCHWAŁA NR V/49/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących
realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku"

 

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych
w Klubie Senior + w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2019-2023”.

 

UCHWAŁA NR V/46/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

UCHWAŁA NR V/45/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych Miasta i Gminy Bierutów w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego
posiłku dziennie i zasiłku celowego na zakup żywności

 

UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Miasta i Gminy Bierutów obciążających
spółkę SZEWCZYK Sp. z o.o.

 

UCHWAŁA NR V/43/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych

 

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyvh oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019

 

UCHWAŁA NR V/39/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

 

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019

 

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej na rok
2019

 

UCHWAŁA NR V/35/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

 

UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019

 

UCHWAŁA NR V/33/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2019

Metryka

sporządzono
2019-02-18 przez UM w Bierutowie
udostępniono
2019-02-18 00:00 przez Raczyńska Monika
zmodyfikowano
2024-01-16 14:57 przez Raczyńska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2162
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.