Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Zarządzenia Burmistrza ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BIERUTOWA 2019 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BIERUTOWA 2019 r., bieżące, menu 254 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BIERUTOWA 2019 r.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BIERUTOWA 2019 r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2019

Zarządzenie nr 138/19
z dnia 31 grudnia 2019 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 137/19
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 136/19
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie  dotacji  z budżetu Miasta i Gminy Bierutów  na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 135/19
z dnia  12 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 134/19
z dnia 12 grudnia2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu  z tytułu umieszczenia poza pasem drogowym obiektów reklamowych w 2020 r.

 

Zarządzenie nr 133/19
z dnia 12 grudnia2019 r.
w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 132/19
z dnia12 grudnia 2019 r.
w sprawie  zmian Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o pracę.

 

Zarządzenie nr 131/19
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia miesięcznych  wyjściowych stawek czynszu  za lokale użytkowe przeznaczone  do najmu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w roku 2020.

 

Zarządzenie nr 130/19
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wiaty  w roku 2020.

 

Zarządzenie nr 129/19
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w roku 2020.

 

Zarządzenie nr 128/19
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjnych.

 

Zarządzenie nr 127/19
z dnia 10 grudnia2019 r.
sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu pod garażami, komórkami w roku 2020.

 

Zarządzenie nr 126/19
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu  za garaże, komórki i działki przydomowe w roku 2020.

 

Zarządzenie nr 125/19
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia stawki  czynszu za lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 124/19
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 123/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia  do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży.

 

Zarządzenie nr 122/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Zarządzenie nr 121/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia  upoważnienia  do wykonywania czynności  w sprawach z zakresu wspierania  rodziny.

 

Zarządzenie nr 120/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz wydawania  w tych sprawach decyzji.

 

Zarządzenie nr 119/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań,wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach przyznawania świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry Start”.

 

Zarządzenie nr 118/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz postępowań w sprawach z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

 

Zarządzenie nr 117/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w spawach należących do właściwości gminy.

 

Zarządzenie nr 116/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.

 

Zarządzenie nr 115/19
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Zofii Sławencie – Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 114/19
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 113/19
z dnia 21 listopada 2019 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 112/19
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 111/19
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 110/19
z dnia 15 listopada 2019 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 109/19
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast i Gminy Bierutów na lata 2020 - 2038.

 

Zarządzenie nr 108/19
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok.

 

Zarządzenie nr 107/19
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie powołania KOmisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 106/19
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 105/19
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Bierutów"

 

Zarządzenie nr 104/19

z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 103/19

z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 102/19

z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu,,Konkurs na koncepcję logo oraz hasło promujące Miasto i Gmine Bierutów".

 

Zarządzenie nr 101/19

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 100/19

z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie nr 99/19

z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 r.

 

Zarządzenie nr 98/19

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Zarządzenie nr 97/19

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Zarządzenie nr 96/19

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Bierutów na 2020 rok.

 

Zarządzenie nr 95/19

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Kutowińskiej pełniącej obowiązki - Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 94/19

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Kutowińskiej pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 93/19

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Kutowińskiej pełniącej obowiązki - Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 92/19

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Sędkowskiej do podpisywania upomnień.

 

Zarządzenie nr 91/19

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 90/19

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Bierutowie

 

Zarządzenie nr 89/19

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 88/19

z dnia 2 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 87/19

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie i udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Kutowińskiej.

 

Zarządzenie nr 86/19

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 85/19

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustawlenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu oddanego z przeznaczeniem pod cele publiczne.

 

Zarządzenie nr 84/19 cz. I

Zarządzenie nr 84/19 cz. II

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłozenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

 

Zarządzenie nr 83/19

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

uchylające zarządzenie w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bierutowie z dnia 17 lipca 2000 r.

 

Zarządzenie nr 82/19

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszeń do konkursu Burmistrza Bierutowa "Granty sołeckie".

 

Zarządzenie nr 81/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i infrastruktury drogowej.

 

Zarządzenie nr 80/19

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. funduszy zewnetrznych i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Zarządzenie nr 79/19

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu,,Granty sołeckie".

 

Zarządzenie Nr 78/19

z dnia 25 lipca 2019 r.


w sprawie w sprawie upoważnenia Pani Moniki Kutowińskiej Inspektora ds funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach przyznawania świadczeń w ramach programu rządowego,,Dobry start".

Zarządzenie Nr 77/19

z dnia 25 lipca 2019 r.


w sprawie w sprawie upoważnenia Pani Aldony Szymańskiej Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach przyznawania świadczeń w ramach programu rządowego,,Dobry start".

 

Zarządzenie Nr 76/19

z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży, oddawania w użytkownie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie Nr 75/19

z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie zmieny Zarządzenia Nr 88/18 Burmistrza Bierutowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu pod garażami, komórkami w roku 2019.

 

Zarządzenie Nr 74/19

z dnia 23 lipca 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2019 r.

 

Zarządzenie nr 73/19

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 72/19

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu,,Granty sołeckie".

 

Zarządzenie nr 71/19

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2000 Zarządu Miasta i Gminy Bierutów w Bierutowie z dnia 17 lipca 2000 r.

 

Zarządzenie nr 70/19

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 69/19

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2019 r.

 

Zarządzenie nr 68/19

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujetego w programie,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów" przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie w dniu 20 listopada 2013 r.

 

Zarządzenie nr 67/19

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu,,Granty sołeckie".

 

Zarządzenie nr 66/19

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/19 Burmistrza Bierutowa w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta
i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 65/19

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie konkursu na najładniejsza posesję Miasta i Gminy Bierutów w 2019 r.

 

Zarządzenie nr 64/19

z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych zaistniałych w dniu 1 lipca 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 63a/19

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury: Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2018 r.

 

Zarządzenie nr 63/19

z dnia 28 czerwca 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2019 r.

 

Zarządzenie nr 62/19

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 61/19

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia do utworzenia Konta Podmiotu Miasta i Gminy Bierutów na platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz utrzymania statusu uzytkownika.

 

Zarządzenie nr 60/19

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pn.:,,Organizacja i prowadzenie minimum 10 dniowego obozu profilaktyczno-wypoczynkowego w okresie wakacji 2019 r." z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Zarządzenie nr 59/19

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 58/19

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie uoważnenia Pani Moniki Kutowińskiej Inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.

 

Zarządzenie nr 57/19

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie uoważnenia Pana Marka Czarneckiego Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.

 

Zarządzenie nr 56/19

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie uoważnenia Pani Aldony Szymańskiej Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.

 

Zarządzenie nr 55/19

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania pn.:,,Rowerem po Mieście i Gminie Bierutów".

 

Zarządzenie nr 54/19

z dnia 31 maja 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budzetu Miasta i Gminy Bierutówna rok 2019.

 

Zarządzenie nr 53/19

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie z przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Bierutów za 2018 r.

 

Zarządzenie nr 52/19

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie z podawania do publicznej wiadomosci informacji wymienionych w artykule 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 51/19

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Bierutowa Nr 28/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: miast Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

 

Zarządzenie nr 50/19

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą:,,Organizacja i prowadzenie minimum 10 dniowego obozu profilaktyczno-wypoczynkowego w okresie wakacji 2019 r." z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychw 2019 roku.

 

Zarządzenie nr 49/19

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2019.

 

Zarządzenie nr 48/19

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska.

 

Zarządzenie nr 47/19 

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 46/19

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2019.

 

Zarządzenie nr 45/19

z dnia 8 maja 2019 r.

zmieniające uchwałę  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 44/19

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 43/19 

z dnia 23 kwietnia 2019 r.


w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Bierutów - Pani Marioli Kutek oraz powierzenia jej prowadzenia określonych spraw.

 

Zarządzenie nr 42/19

z dnia 19 kwietnia 2019 r.


w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bierutowa - Pana Rafała Nowowiejskiego oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw.

 

Zarządzenie nr 41/19

z dnia 19 kwietnia 2019 r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bierutowa.

 

Zarządzenie nr 40/19

z dnia 17 kwietnia 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjlaisty ds. promcji gminy.

 

Zarządzenie nr 39/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 38/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w zasad opracowywania projektów uchwał.

 

Zarządzenie nr 37/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 36/19

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033.

 

Zarządzenie nr 35/19

z dnia 02 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z budżetu Miast i Gminy Bierutów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2022 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 34/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Bierutów pk.,,CHMURA 2019".

 

Zarządzenie nr 33/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania pn:,,Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie."

 

Zarządzenie nr 32/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 31/19

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniające uchwałę  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 30/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finanswego sporządzanego przez podległe jednostki organizacyjne Miast i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 29/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pn.:,,Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień" w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

 

Zarządzenie nr 28/19

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: miast Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

 

Zarządzenie nr 27/19

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska.

 

Zarządzenie nr 26/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów.

 

Zarządzenie nr 25/19

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 24/19

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjlaisty ds. promcji gminy.

 

Zarządzenie nr 23/19

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w Mieście i Gminie Bierutów.

 

Zarządzenie nr 22/19

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie wystapienia o wydanie opinii dotyczącej drzewa z porostem, rosnącego przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, dz. nr 1 AM 15, droga wojewódzka 451, gatunek lipa drobnolistna, w obwodzie pnia 156 cm objętego zakazem związanym z ochroną gatunkową roślin i grzybów.

 

Zarządzenie nr 21/19

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pn.:,,Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień" w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

 

Zarządzenie nr 20/19

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Spefjallisty ds. promocji gminy.


Zarządzenie nr 19/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego w Mieście i Gminie Bierutów na 2019 r.


Zarządzenie nr 18/19

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu urzczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów z miejsca zamieszkania do szkoły przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych


Zarządzenie nr 17/19

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie  zmiany zarządzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 16/19

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmieniające uchwałę  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.


Zarządzenie nr 15/19

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania  dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów


Zarządzenie nr 14/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

W sprawie powołania  składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 13/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli klubów sportowych, którym Miasto i  Gmina Bierutów w roku 2018 udzieliła dotacji.


Zarządzenie nr 12/19

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej  w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.


Zarządzenie nr 11/19

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie  rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2019r.


Zarządzenie nr 10/19

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Obwodowej Komisji Wyborczej nr.2 w Bierutowie  w wyborach Uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie, zarządzonych na  dzień 20 stycznia 2019r oraz operatora  informatycznej obsługi


Zarządzenie nr 9/19

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Rady Sportu Miasta i  Gminy Bierutów oraz regulaminu jej działania


Zarządzenie nr 8/19

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 7/19

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie  zapewnienia ciepłego posiłku oraz pomieszczenia umożliwiającego jego spożycie  w szkole Podstawowej w Bierutowie


Zarządzenie nr 6/19

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o  pracę


Zarządzenie nr 5/19

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu  wykrywania i alarmowania


Zarządzenie nr 4/19

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie organizacyjnego przygotowania  działań w przypadku wystąpienia  zdarzenia radiacyjnego


Zarządzenie nr 3/19

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  o udzielenie  dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 2/19

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Miasta i Gminy  Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 1/19

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie ustawlenia pogotowia kasowego.

Metryka

sporządzono
2019-05-14 przez
udostępniono
2019-05-14 00:00 przez Członkowski Roman
zmodyfikowano
2021-01-05 10:55 przez Członkowski Roman
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1244
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.