Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2020, bieżące, menu 261 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2020

Uchwały 2020

UCHWAŁA NR XXVII/336/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 

UCHWAŁA NR XXVII/335/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

UCHWAŁA NR XXVII/334/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XXVII/333/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XXVII/332/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

UCHWAŁA NR XXVII/331/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie opłaty za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVII/330/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny przez Miasto i Gminę Bierutów prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

 

UCHWAŁA NR XXVII/329/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVII/328/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVII/327/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XXVII/326/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXVII/325/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXVI/324/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bierutów do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

 

UCHWAŁA NR XXVI/323/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XXVI/322/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XXVI/321/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XXVI/320/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVI/319/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zwyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVI/318/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia woli uruchomienia linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVI/317/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zbytowej

 

UCHWAŁA NR XXVI/316/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 

UCHWAŁA NR XXVI/315/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

UCHWAŁA NR XXVI/314/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

UCHWAŁA NR XXVI/313/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 2/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych

 

UCHWAŁA NR XXVI/312/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 1/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skarg na Sołtysa wsi Stronia, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bierutowie i Burmistrza Bierutowa

 

UCHWAŁA NR XXV/311/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowi z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020 – 2038

 

UCHWAŁA NR XXV/310/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XXV/309/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Bierutów na lata 2021– 2023”

 

UCHWAŁA NR XXV/308/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXV/307/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXV/306/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXV/305/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXV/304/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXV/303/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXV/302/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Strzałkowa do zarządzania
i korzystania

 

UCHWAŁA NR XXV/301/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Zawidowice do zarządzania
i korzystania

 

UCHWAŁA NR XXV/300/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Kijowice do zarządzania
i korzystania

 

UCHWAŁA NR XXIV/299/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowi z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020 – 2038

 

UCHWAŁA NR XXIV/298/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XXIV/297/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących
realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2021 roku"

 

UCHWAŁA NR XXIV/296/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie
szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

 

UCHWAŁA NR XXIV/295/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały V/48/19 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXIV/294/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

 

UCHWAŁA NR XXIV/293/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XXIV/292/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bierutów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

 

UCHWAŁA NR XXIV/291/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Bierutów porozumienia międzygminnego
dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Wrocławia

 

UCHWAŁA NR XXIV/290/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXIV/289/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu

 

UCHWAŁA NR XXIII/288/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXIII/287/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXIII/286/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXII/285/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2034

 

UCHWAŁA NR XXII/284/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR XXII/283/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

sprawie zmiany uchwały Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w  Bierutowie z dnia 30 maj a2019r. w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

 

UCHWAŁA NR XXII/282/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXII/281/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXII/280/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXII/279/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXII/278/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXII/277/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu

 

UCHWAŁA NR XXII/276/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXII/275/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2019

 

UCHWAŁA NR XXII/274/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

UCHWAŁA NR XXII/273/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bierutowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 

 

UCHWAŁA NR XXII/272/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 

 

UCHWAŁA NR XXII/271/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bierutowa wotum zaufania

 

UCHWAŁA NR XXI/270/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XXI/269/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR XX/268/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XX/267/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie emisji obligacji

 

UCHWAŁA NR XX/266/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok.

 

UCHWAŁA NR XX/265/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP

 

UCHWAŁA NR XX/264/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

UCHWAŁA NR XX/263/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XX/262/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

UCHWAŁA NR XX/261/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XX/260/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Kijowice do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/259/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Jemielna do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/258/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Stronia do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/257/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Zbytowa do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/256/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Solniki Małe do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/255/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Solniki Wielkie do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/254/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Paczków do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/253/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Kruszowice do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/252/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Karwiniec do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/251/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Sątok do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/250/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Radzieszyn do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/249/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Posadowice do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XX/248/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wabienice

 

UCHWAŁA NR XX/247/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwiniec

 

UCHWAŁA NR XX/246/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solniki Małe

 

UCHWAŁA NR XX/245/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XX/244/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020

 

UCHWAŁA NR XIX/243/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

UCHWAŁA NR XIX/242/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków w Mieście i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIX/241/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XIX/240/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XIX/239/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowania dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny w Wabienicach

 

UCHWAŁA NR XIX/238/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/222/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

UCHWAŁA NR XIX/237/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/221/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIX/236/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XIX/235/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Jemielna

 

UCHWAŁA NR XIX/234/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIX/233/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XIX/232/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XIX/231/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XIX/230/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVIII/229/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowi z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020 – 2038

 

UCHWAŁA NR XVIII/228/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XVIII/227/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

 

UCHWAŁA NR XVIII/226/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta
i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVIII/225/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/205/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XVIII/224/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XVIII/223/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

UCHWAŁA NR XVIII/222/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

UCHWAŁA NR XVIII/221/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVIII/220/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/219/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozszerzenia terenu Cmentarza Komunalnego przy ulicy Wrocławskiej w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XVIII/218/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XVIII/217/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 2/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie
petycji Pani Renaty Sutor z dnia 04 grudnia 2019r.

 

UCHWAŁA NR XVIII/216/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia palnu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej na rok
2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/215/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/214/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/213/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2020

Metryka

sporządzono
2020-02-05 przez
udostępniono
2020-02-05 00:00 przez Raczyńska Monika
zmodyfikowano
2021-01-08 09:40 przez Raczyńska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1344
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.