Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia Burmistrza REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BIERUTOWA 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BIERUTOWA 2020 r., bieżące, menu 262 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BIERUTOWA 2020 r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BIERUTOWA 2020 r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ
BURMISTRZA BIERUTOWA 2020 rok.

 

 

---

Lp.

Nr Zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

Instytucja, stanowisko, osoba odpowiedzialna za realizację zarządzenia

Uwagi

1

1/20

02.01.2020

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.

Skarbnik

 

2

2/20

03.01.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka.

 

Sekretarz

 

3

3/20

15.01.2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2020 roku

 

 

M. Zganiacz

 

4

4/20

21.01.2020

w Sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

 

 

M. Zganiacz

 

5

5/20

21.01.2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 354/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

M. Zganiacz

 

6

6/20

29.01.2020

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

CUW

 

 

 

 

 

 

 

7

7/20

29.01. 2020

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bierutów, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego oraz oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

CUW

 

8

8/20

29.01.2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020.

CUW

 

9

9/20

29.01.2020

w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego

 

10

10/20

30.01.2020

w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów

ORG

 

11

11/20

31.01.2020

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019

Skarbnik

 

12

12/20

31.01.2020

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Bierutowa

SO

 

13

13/20

03.02.2020

w sprawie wyznaczenia pana Romana Członkowskiego Administratorem Systemu Informatycznego

ORG

 

14

14/20

04.02.2020

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą : „Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.

M. Zganiacz

 

15

15/20

14.02.2020

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie

Sekretarz

 

16

16/20

14.02.2020

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bierutowa – Pana Rafała Nowowiejskiego oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw.

Zastępca

 

17

17/20

19.02.2020

w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

R. Członkowski

 

18

18/20

21.02.2020

w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy w Bierutowie w szczególności OSP Bierutów, OSP Zbytowa oraz OSP Wabienice.

M. Wiatr-Przybylska

 

19

19/20

24.02.2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą: „Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.

ORG

 

20

20/20

24.02.2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/19 Burmistrza Bierutowa w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bierutów.

ORG

 

21

21/20

02.03.2020

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

MGOPS

 

22

22/20

03.03.2020

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

MGOPS

 

23

23/20

06.03.2020

W sprawie wprowadzenia znaku graficznego Miasta i

Gminy Bierutów stosowanego w działaniach informacyjno-promocyjnych

Specjalista ds. promocji

 

24

24/20

16.03.2020

W sprawie wprowadzenia prewencyjnego ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, mającego na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w powiecie oleśnickim

Burmistrz

 

25

25/20

18.03.2020

W sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2022 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

26

26/20

20.03.2020

W sprawie zmiany zarządzenia nr 7/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

CUW

 

27

27/20

31.03.2020

W sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2019

Skarbnik

 

28

28/20

31.03.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019

Skarbnik

 

 

 

29

29/20

06.04.2020

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku informatyk w Urzędzie Miejskim w Bierutowie

Sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

30

30/20

20.04.2020

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania pracy na stanowisku podinspektora
ds. kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie

Sekretarz

 

31

31/20

28.04.2020

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do załatwiania spraw, w tym wydawania decyzji

MGOPS
Z. Sławenta-Birska

 

32

32/20

04.05.2020

w sprawie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych w Wabienicach oraz Zbytowej

CUW

 

33

33/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Posadowice do zarządzania i korzystania.

IR

 

34

34/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Radzieszyn do zarządzania i korzystania.

IR

 

35

35/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Sątok do zarządzania i korzystania.

IR

 

36

36/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Karwiniec do zarządzania i korzystania.

IR

 

 

37

37/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Kruszowice do zarządzania i korzystania.

IR

 

38

38/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Paczków do zarządzania i korzystania.

IR

 

39

39/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Solniki Wielkie do zarządzania i korzystania.

IR

 

40

40/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Solniki Małe do zarządzania i korzystania.

IR

 

41

41/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Zbytowa do zarządzania i korzystania.

IR

 

42

42/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Stronia do zarządzania i korzystania.

IR

 

43

43/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Jemielna do zarządzania i korzystania.

IR

 

44

44/20

12.05.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Kijowice do zarządzania i korzystania.

IR

 

45

45/20

12.05.2020

w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu oddanego z przeznaczeniem pod elektroenergetykę solarną.

IR

 

 

46

46/20

12.05.2020

w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20.11.2013 r.

 

47

47/20

22.05.2020

Uchylające zarządzenie nr 32/20 z dnia 4 maja 2020 r., w sprawie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Wabienicach oraz Zbytowej.

CUW

 

48

48/20

22.05.2020

W sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania pt. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

FN

 

49

49/20

29.05.2020

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

FN

 

50

50/20

02.06.2020

W sprawie wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa nieobecnego dyrektora szkoły

CUW

 

51

51/20

02.06.2020

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Dorocie Tokarskiej zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Sucharskiego w Zbytowej do jednoosobowego kierowania Szkołą

CUW

 

52

52/20

03.06.2020

W sprawie ustalenia 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bierutowie w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

Sekretarz

 

53

53/20

8.06.2020

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Bierutowie

 

54

54/20 15.06.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie
CUW  

55

55/20 15.06.2020 w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.
Sekretarz Wybory

56

56/20

17.06.2020

W sprawie ogłoszenia konkursu Burmistrza Bierutowa „Granty sołeckie 2021”

Aleksandra Borówka

 

57

57/20

25.06.2020

W sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

58

58/20

25.06.2020

W sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miejskim w Bierutowie

ORG

 

59

59/20

26.06.2020

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie

CUW

 

60

60/20

26.06.2020

W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

MGOPS

 

61

61/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Stronia do zarządzania i korzystania.

IR

 

62

62/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Karwiniec do zarządzania i korzystania.

IR

 

63

63/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Jemielna do zarządzania i korzystania.

IR

 

64

64/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Radzieszyn do zarządzania i korzystania.

IR

 

65

65/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Sątok do zarządzania i korzystania.

IR

 

66

66/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Solniki Małe do zarządzania i korzystania.

IR

 

67

67/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Solniki Wielkie do zarządzania i korzystania.

IR

 

68

68/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Zbytowa do zarządzania i korzystania.

IR

 

69

69/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Paczków do zarządzania i korzystania.

IR

 

70

70/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Posadowice do zarządzania i korzystania.

IR

 

71

71/20

30.06.2020

w sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Kruszowice do zarządzania i korzystania.

IR

 

72

72/20

30.06.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020.

FN

 

73

73/20

30.06.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020.

FN

 

74

74/20

08.07.2020

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów

MAGDALENA ZGANIACZ

 

75

75/20

08.07.2020

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2020 roku.

MAGDALENA ZGANIACZ

 

76

76/20

08.07.2020

W sprawie powołania tymczasowej komisji przetargowej oraz określenia zakresu jej działania w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie

IR

 

77

77/20

10.07.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

FN

 

78

78/20

16.07.2020

W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

79

79/20

20.07.2020

W sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Bierutowie, przy zachowaniu odpowiednich ograniczeń.

Burmistrz

 

80

80/20

22.07.2020

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/20 Burmistrza Bierutowa z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Burmistrza Bierutowa "Granty sołeckie 2021"

Aleksandra Borówka

 

81

81/20

20.07.2020

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia eliminacji gminnych do konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2020"

Aleksandra Borówka

 

82

82/20

22.07.2020

W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

83

83/20

27.07.2020

W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Sekretarz

 

84

84/20

31.07.2020

 Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

Skarbnik

 

85

85/20

08.04.2020

W sprawie stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy w Bierutowie w szczególności wokół świetlic wiejskich

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

86

86/20

06.08.2020

W sprawie zmiany uchwały nr 33/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bierutowie z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie przekazania w administrowanie przez Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, będących w dotychczasowym administrowaniu Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie

Karina Michalska

 

87

87/20

10.08.2020

W sprawie zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej i pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

CUW

 

88

88/20

14.08.2020

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

CUW

 

89

89/20

14.08.2020

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

CUW

 

90

90/20

18.08.2020

W sprawie odwołania Pani Doroty Tokarskiej ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Zbytowej.

CUW

 

91

91/20

18.08.2020

W sprawie wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa nieobecnego dyrektora szkoły.

CUW

 

92

92/20

21.08.2020

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Włodarczyk zastępującej Dyrektora Szkoły im. mjr Henryka Sucharskiego w Zbytowej.

CUW

 

93

93/20

28.08.2020

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie.

CUW

 

94

94/20

28.08.2020

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Kuligowskiej - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie.

CUW

 

95

95/20

28.08.2020

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020.

FN

 

96

96/20

15.09.2020

 W sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bierutowie z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie przekazania w administrowanie przez Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, będących w dotychczasowym administrowaniu Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie

Karina Michalska

 

97

97/20

16.09.2020

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu, dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów  


 

98

98/20

16.09.2020

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu, dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów 


 

99

99/20

16.09.2020

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu, dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów 


 

100

100/20

16.09.2020

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów


 

101

101/20

16.09.2020

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów 


 

102

102/20

16.09.2020

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów 


 

103

103/20

16.09.2020

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu Burmistrza Bierutowa „Grunty sołeckie 2021” 

A. Borówka

 

104

104/20

21.09.2020

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami  

Sekretarz

 

105

105/20

 23.09.2020

W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności  

Sekretarz 

 

106

106/20

23.09.2020

W sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego w Mieście i Gminie Bierutów w 2021 r.  

M. Wiatr-Przybylska

 

107

107/20

30.09.2020

W sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Skarbnik

 

108

108/20

30.09.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

Skarbnik

 

109

109/20

30.09.2020

W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie

Sekretarz

 

110

110/20

07.10.2020

W sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021 - 2027.

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

111

111/20

07.10.2020

W sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bierutowie i ustalenia jej regulaminu  

IR

 

112

112/20

15.10.2020

W sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

113

113/20

15.10.2020

W sprawie materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021

Skarbnik

 

114

114/20

16.10.2020

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, oraz Wytycznych do analizy i szacowania ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie. 

Sekretarz

IODO

Nie podlega publikacji w BIP

115

115/20

26.10.2020

W sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Kijowice do zarządzania i korzystania  

Karina Michalska

 

116

116/20

26.10.2020

sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Zawidowice do zarządzania i korzystania  

Karina Michalska

 

117

117/20

26.10.2020

sprawie zasad rozliczeń dot. przekazanego mienia komunalnego Sołectwu Strzałkowa do zarządzania i korzystania  

Karina Michalska

 

118

118/20

28.10.2020

W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów  

Magdalena Wiatr-Przybylska

 

119

119/20

30.10.2020

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020  

Skarbnik

 

120

120/20

03.11.2020

W sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Bierutowie  

Sekretarz

 

121

121/20

05.11.2020

W sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora" i ustalenia zasad bezpieczeństwa realizacji usług wsparcia dla seniorów. 

MGOPS

 

122

122/20

20.11.2020

W sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu zmianowego w pracy Urzędu Miejskiego w Bierutowie związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Sekretarz

 

123

123/20

20.11.2020

W sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021

Skarbnik

 

124

124/20

20.11.2020

W sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

Skarbnik

 

125

125/20

20.11.2020

W sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej Miasta i Gminy Bierutów orz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Bierutowa

M. Wiatr-Przybylska

Nie podlega publikacji

126

126/20

20.11.2020

W sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania


M. Wiatr-Przybylska

 

127

127/20

30.11.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

Skarbnik

 

128

128/20

30.11.2020

W sprawie upoważnienia Pani Agaty Helbik referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do wydawania decyzji i prowadzenia postępowań w sprawach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”, z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach

MGOPS

 

129

129/20

30.11.2020

W sprawie upoważnienia Pani Anny Pawłowskiej ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do wydawania decyzji i prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”, z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach

MGOPS

 

130

130/20

02.12.2020

W sprawie inwentaryzacji rocznej

Skarbnik

 

131

131/20

02.12.2020

W sprawie ustalenia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bierutowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Sekretarz

 

132

132/20

08.12.2020

W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

MGOPS

 

133

133/20

08.12.2020

W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska

MGOPS

 

134

134/20

10.12.2020

W sprawie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim

Skarbnik

 

137

137/20

11.12.2020

W sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu pod garażami, komórkami w roku 2021


 

138

138/20

11.12.2020

W sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za garaże, komórki i działki przydomowe w roku 2021


 

139

139/20

16.12.2020

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Bierutowie

Sekretarz

 

140

140/20

18.12.2020

W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o pracę

Sekretarz

 

141

141/20

30.12.2020

W sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2021 r.


 

142

142/20

30.12.2020

W sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu umieszczania poza pasem drogowym obiektów reklamowych w 2021 r.


 

143

143/20

30.12.2020

W sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w roku 2021.


 

144

144/20

30.12.2020

W sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe przeznaczone do najmu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2021 r.


 

145

145/20

30.12.2020

W sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wiaty w roku 2021


 

146

146/20

31.12.2020

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020

Skarbnik

 

 

Metryka

data wytworzenia
2020-02-17
data udostępnienia
2020-02-17
sporządzone przez
opublikowane przez
Kutek Mariola
ilość odwiedzin
586
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.