Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Organizacja Urzędu Monitoring
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Monitoring, bieżące, menu 263 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Monitoring

Monitoring

Klauzula dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Bierutowie

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa z siedzibą ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: bierutow@bierutow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@bierutow.pl.

 1. Rodzaj zbieranych danych osobowych

Monitoringiem wizyjnym w Urzędzie objęto teren bezpośrednio przyległy do budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie z każdej jego strony.

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 1. Cel instalacji monitoringu i podstawa prawna przetwarzania danych:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz klientów zewnętrznych,

  • zapobieganie dewastacji budynku urzędu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,

  • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.),

  • ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) – zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz art. 6 ust. 1 pkt e RODO.

 1. Odbiorcy danych

Nagrania z monitoringu będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 1. Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych osobowych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Każdy zainteresowany ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metryka

sporządzono
2020-02-20 przez Członkowski Roman
udostępniono
2020-02-20 00:00 przez Roman Członkowski
zmodyfikowano
2020-02-20 13:37 przez Członkowski Roman
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
854
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.