Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2021, bieżące, menu 271 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2021

Uchwały 2021

UCHWAŁA NR XXX/368/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXX/367/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXX/366/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji polityki zdrowotnej na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/365/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/364/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/363/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Bierutów na lata 2021-2023.

 

UCHWAŁA NR XXX/362/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/361/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/360/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 września 2016 r.  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie” oraz nadania jej statutu.

 

UCHWAŁA NR XXX/359/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Bierutów.   

 

UCHWAŁA NR XXX/358/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2025. 

 

UCHWAŁA NR XXX/357/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2027, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

UCHWAŁA NR XXX/356/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego.

 

UCHWAŁA NR XXX/355/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.   

 

UCHWAŁA NR XXIX/354/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXIX/353/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXIX/352/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży na rok 2021,  przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Bierutów i zwrotu tej opłaty.

 

UCHWAŁA NR XXIX/351/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przystąpienia  Miasta i Gminy Bierutów do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXIX/350/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/48/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XXIX/349/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zaopiniowania petycji dotyczącej podjęcia przez Radę uchwały popierającej List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rady RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/348/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXVIII/347/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie  ustalenia opłat za usługi cmentarne

 

UCHWAŁA NR XXVIII/346/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

 

UCHWAŁA NR XXVIII/345/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVIII/344/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/343/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/222/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

UCHWAŁA NR XXVIII/342/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 02/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Teresy Garland

 

UCHWAŁA NR XXVIII/341/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 01/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Arkadiusza Rakoczy i Piotra Sterkowskiego

 

UCHWAŁA NR XXVIII/340/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/338/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/337/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2021

Metryka

data wytworzenia
2021-02-03
data udostępnienia
2021-02-03
sporządzone przez
opublikowane przez
Raczyńska Monika
ilość odwiedzin
94
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.