Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Miejski w Bierutowie Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzbami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzbami, bieżące, menu 273 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzbami

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzbami

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Bierutowie

 

Urząd Miejski w Bierutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://bierutow.biuletyn.net/

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,

3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

4. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,

5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,

6. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

7. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maja Mirecka , e-mail: maja.mirecka@bierutow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 314 62 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się z 2 części: część oznaczona jako „A” oraz część oznaczona jako „B”. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody. Od strony wschodniej budynku A
zapewniono możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym.

W budynku nie znajduje się winda, brak jest pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W odległości 10-15 m od budynku znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać
z usług Urzędu Miejskiego w Bierutowie powinna zgłosić się do sekretariatu w celu umówienia terminu wizyty wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Miejski w Bierutowie udzieli pomocy.

Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

poczty elektronicznej – maja.mirecka@bierutow.pl lub bierutow@bierutow.pl

telefonu – (71) 314 62 51

 

Informacje dodatkowe

Urząd Miejski w Bierutowie dokłada wszelkich starań aby strona internetowa była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie. Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

 

Raport o stanie zapewniania dostepnosci podmiotu publicznego

Metryka

data wytworzenia
2021-03-25
data udostępnienia
2021-03-25
sporządzone przez
Maja Mirecka
opublikowane przez
Członkowski Roman
ilość odwiedzin
8
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.