Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Zarządzenia Burmistrza
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza
ZARZĄDZENIA 2009 r.

 ZARZĄDZENIE NR 1/2009

z dnia 2 stycznia 2009 roku, w sprawie ustalenia pogotowia kasowego

ZARZĄDZENIE NR 2/2009

z dnia 8 stycznia 2009 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 3/2009

z dnia 8 stycznia 2009 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 4/2009

z dnia 8 stycznia 2009 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wabienicach

ZARZĄDZENIE NR 5/2009

z dnia 8 stycznia 2009 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zbytowej

ZARZĄDZENIE NR 6/2009

z dnia 8 stycznia 2009 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 7/2009

z dnia 9 stycznia 2009 roku, w sprawie wzynaczenia Pana Andrzeja Czechowskiego - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów do dokonywania niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 8/2009

z dnia 14 stycznia 2009 roku, w sprawie ustalenia wyjściowych miejscowych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie miasta i gminy Bierutów w 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2009

z dnia 15 stycznia 2009 roku, w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 10/2009

z dnia 15 stycznia 2009 roku, w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 11/2009

z dnia 19 stycznia 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 34,06 m2, znajdujące się przy budynku /po byłej szkole/ w Posadowicach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadowicach gm. Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 12/2009

z dnia 19 stycznia 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia  pomieszczeń w Posadowicach gm. Bierutów, o powierzchni użytkowej 146,88 m2, w budynku /po byłej szkole w Posadowicach/ dla Rady Sołeckiej wsi Posadowice na potrzeby świetlicy środowiskowej

ZARZĄDZENIE NR 13/2009

z dnia 29 stycznia 2009 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bierutów zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

ZARZĄDZENIE NR 14/2009

z dnia 29 stycznia 2009 roku, w sprawie regulaminu wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE NR 15/2009

z dnia 10 lutego 2009 roku, w sprawie wykreślenia hipoteki w związku z uregulowaniem w całości ceny nabycia nieruchomości stanowiacej kopleks budynków gospodarczych usytuowanych na działkach nr 2/9 i 2/15 AM14 obreb Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 16/2009

z dnia 12 lutego 2009 roku, w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego

ZARZĄDZENIE NR 17/2009

z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy Bierutów oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Bierutów w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru

ZARZĄDZENIE NR 18/2009

z dnia 3 marca 2009 roku, zmieniające zarządzenie nr 348/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie stałej komisji przetargowej Urzedu Miasta i Gminy Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 19/2009

z dnia 4 marca 2009 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 21/2009

z dnia 20 marca 2009 roku, w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 22/2009

z dnia 24 marca 2009 roku, w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszatłcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone na rok budżetowy 2009

ZARZĄDZENIE NR 23/2009

z dnia 31 marca 2009 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 24/2009

z dnia 31 marca 2009 roku, w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta i Gminy Bierutow i ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzdowym, za rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 25/2009

z dnia 31 marca 2009 roku, w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2009

z dnia 3 kwietnia 2009 roku, w sprawie upoważnienia Sekretarz Miasta i Gminy Bierutów - Pani Marioli Kutek oraz powierzenia jej i prowadzenia określonych spraw

ZARZĄDZENIE NR 27/2009

z dnia 9 kwietnia 2009 roku, w sprawie organizacji roku szkolnego 2009/2010 w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 28/2009

z dnia 24 kwietnia 2009 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabienicach

ZARZĄDZENIE NR 29/2009

z dnia 15 maja 2009 roku, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 30/2009

z dnia 15 maja 2009 roku, w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabienicach

ZARZĄDZENIE NR 31/2009

z dnia 18 maja 2009 roku, w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 32/2009

z dnia 21 maja 2009 roku, zmieniające zarządzenie Nr 107/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność gminy Bierutów 

ZARZĄDZENIE NR 33/2009

z dnia 2 czerwca 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń o powierzchni 100,92 m2 w Zbytowej 3 dla ZPZOZ z siedzibą przy ul. Słowackiego 2 w Bierutowie świadczących pomoc medyczną dla Miasta i Gminy Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 34/2009

z dnia 2 czerwca 2009 roku, w sprawie zawarcia umowy dzierżawy pomieszczenia na I piętrze na cele biurowe przy ul. Wrocławskiej 14 w Bierutowie dla Pana Zbigniewa Powąska współwłaściciela lokalu użytkowego na parterze przy ul. Wrocławskiej 14 w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 35/2009

z dnia 19 czerwca 2009 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o pracę

ZARZĄDZENIE NR 36/2009

z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu na składowanie nawozu /teren po byłym GS/ w Wabienicach 90 dla Pana Bogdana Mosch zamieszkałego w Wabienicach 107

ZARZĄDZENIE NR 37/2009

z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na lokal użytkowy w Wabienicach 87 o pow. użytkowej 39,40m2 dla Poczty Polskiej Centrum Infrastruktury Wydział Operacyjny we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 1

ZARZĄDZENIE NR 38/2009

z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Bierutów na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2009

 z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 40/2009

z dnia 13 lipca 2009 roku, w sprawie: uchylenia części zarządzenia Nr 38/2009 Burmistrza Bierutowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Bierutów na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/2009

z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek orgamnizacyjnych Miasta i Gminy Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 42/2009

z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych Miasta i Gminy Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 43/2009

z dnia 16 lipca 2009 roku, w sprawie zawarcia umowy dzierżawy wiaty /pomieszczenie po byłym GS/ w Wabnienicach 90 dla Pana Bogdana Mosch zamieszkałego w Wabienicach 107

ZARZĄDZENIE NR 44/2009

 z dnia 16 lipca 2009 roku, w sprawie przedłużenia dzierżawy działki przydomowej przy nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 4c w Bierutowie w wielkości po 4m od ścian budynku w linii prostej dla Pana Zdzisława Szymalaka właściciela ww nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 45/2009

z dnia 17 lipca 2009 roku, w sprawie: konkursu na najładniejszą posesję miasta i gminy Bierutów w 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2009

 z dnia 17 sierpnia 2009 roku, w sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 47/2009

z dnia 18 sierpnia 2009 roku, w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 48/2009

z dnia 18 sierpnia 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń o powierzchni 122,54m2 przy ul. Namysłowskiej 10 w Bierutowie dla potrzeb ZPZOZ z siedzibą przy ul. Słowackiego 2 w Bierutowie świadczących pomoc medyczną dla Miasta i Gminy Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 49/2009

 z dnia 18 sierpnia 2009 roku, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum w Bierutowie Pani Bernadety Huk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 50/2009

z dnia 18 sierpnia 2009 roku, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Bierutowie Pana Przemysława Przybylskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 51/2009

z dnia 18 sierpnia 2009 roku, w sprawie zapewnienia obsługi administracyjno - biurowej i pokrycia wydatków związanych z działalnością Komisji Egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 52/2009

z dnia 31 sierpnia 2009 roku, w sprawie zmian Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 53/2009

z dnia 15 września 2009 roku, w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu miasta i gminy Bierutów na 2010 rok przez gminne jednostki organizacyjne

ZARZĄDZENIE NR 54/2009

z dnia 18 września 2009 roku, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone na rok budżetowy 2009

ZARZĄDZENIE NR 55/2009

z dnia 22 września 2009 roku, w sprawie umorzenia zaległych opłat czynszu i usług komunalnych wraz z odsetkami za lokal mieszkalny przy ul. Przyjaciół Żołnierza 11/3 w Bierutowie po zmarłym najemcy Bronisławie Żołędziowskim

ZARZĄDZENIE NR 56/2009

z dnia 30 września 2009 roku, w sprawie Regulaminu udzielania przez Urząd Miejski w Bierutowie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ZARZĄDZENIE NR 57/2009

z dnia 30 września 2009 roku, w sprawie przekazania w administrowanie do Rejonu Budynków Komunalnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów, położonej we wsi Zawidowice

ZARZĄDZENIE NR 58/2009

z dnia 30 września 2009 roku, w sprawie przekazania w administrowanie do Rejonu Budynków Komunalnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów, położonej we wsi Stronia

ZARZĄDZENIE NR 59/2009

z dnia 30 września 2009 roku, w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Bierutów na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 60/2009

z dnia 30 września 2009 roku, w sprawie umorzenia zaległych opłat za usługi komunalne obciążające lokal mieszkalny przy ul. Przyjaciół Żołnierza 11/3 w Bierutowie po zmarłym najemcy Bronisławie Żołędziowskim

ZARZĄDZENIE NR 61/2009

z dnia 5 października 2009 roku, w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat czynszu wraz z odsetkami oraz opłat niezależnych obciążających Panią Stanisławę Wójcik zamieszkałą przy ul. Browarnej 12A/1 w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 62/2009

z dnia 20 października 2009 roku, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Bierutowie dla Pani Doroty Fleiszer zamieszkałej przy ul. Kolejowej 113 w Wilkowie

ZARZĄDZENIE NR 63/2009

z dnia 20 października 2009 roku, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego przy ul. Młyńskiej 2 w Bierutowie dla Pana Leszka Czyż zamieszkałego przy ul. Wodnej 4g w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 64/2009

z dnia 20 października 2009 roku, w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części działki przydomowej przy nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 4c w Bierutowie w wielkości 1,90m od prawego rogu budynku w stronę chodnika i 2 m w prawo wzdłuż chodnika przy budynku Pana Zdzisława Szymalaka właściciela ww nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 65/2009

z dnia 27 października 2009 roku, w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia magazynowego o powierzchni użytkowej 67,32m2 oraz pomieszczenia strychowego się w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Bierutowie dla Koła Łowieckiego "PONOWA" w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 66/2009

z dnia 10 listopada 2009 roku, w sprawie umorzenia zaległych opłat za usługi komunalne obciążające usługi komunalne przy ul. Stefana Żeromskiego 4/5 w Bierutowie po zmarłej lokatorce Grażynie Zomerfeld

ZARZĄDZENIE NR 67/2009

z dnia 10 listopada 2009 roku, w sprawie umorzenia zaległych opłat czynszu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za lokal mieszkalny przy ul. Stefana Żeromskiego 4/5 w Bierutowie po zmarłej lokatorce Grażynie Zomerfeld

ZARZĄDZENIE NR 68/2009

z dnia 12 listopada 2009 roku, w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 69/2009

z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia określajacego stawki czynszu za uzywanie lokalu na terenie MiG Bierutów

ZARZĄDZENIE NR 70/2009

z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia - plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenie maksymalnej kwoty...

ZARZĄDZENIE NR 71/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia miesięcznych sawek czynszu za dzierżawę gruntu pod garazami i komórkami w roku 2010

ZARZĄDZENIE NR 72/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalnośc gospodarczą w 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe przeznaczone w trybie przetargowym do najmu na terenie MiG Bierutów w 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia  stawek czynszu najmu za wiaty w 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bierutowskiej.

ZARZĄDZENIE NR 76/2009

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne w 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2009

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży, komórek i działek przydomowych

ZARZĄDZENIE NR 79/2009

z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu MiG Bierutów na 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2009

z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego UM w Bierutowie

ZARZĄDZENIE NR 81/2009

z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie aneksu do zarządzenia 498/2005 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.data wytworzenia2008-05-28
data udostępnienia2008-05-28
sporządzone przez
opublikowane przezJerzy Janoś
ilość odwiedzin471
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@