Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Zarządzenia Burmistrza
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza
ZARZĄDZENIA 2012 r.

 Zarządzenie nr 136/12

  z dnia 27 grudnia 2012

 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Bierutowie, Ośrodkowi Kultury i Sportu w Bierutowie  

Zarządzenie nr 135/12

 z dnia 27 grudnia 2012

 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Bierutowie, Ośrodkowi Kultury i Sportu w Bierutowie 

Zarządzenie nr 134/12

 z dnia 18 grudnia 2012

w sprawie gospodarki paliwowej oraz materiałowej w jednostkach OSP na terenie MiG Bierutów

Zarządzenie nr 133/12

 z dnia 11 grudnia 2012

 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego MiG Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców MiG Bierutów

Zarządzenie nr 132/12

 z dnia 29 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

 Zarządzenie nr 131/12

 z dnia 29 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 130/12

 z dnia 29 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 129/12

 z dnia 29 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

 Zarządzenie nr 128/12

  z dnia 29 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 127/12

 z dnia 29 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

 Zarządzenie nr 126/12

  z dnia 27 listopada 2012

 w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie MiG Bierutów

Zarządzenie nr 125/12

 z dnia 27 listopada 2012

w sprawie zmioany zarządzenia nr 99/12 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie stawek czynszu najmu za garaże, komórki i działki przydomowe w 2013 r. 

Zarządzenie nr 124/12

 z dnia 23 listopada 2012

 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku Podinspektora ds. gospodarowania odpadami w UM w Bierutowie  

Zarządzenie nr 123/12

  z dnia 23 listopada 2012

w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku Inspektora ds. kadr i budżetu w UM w Bierutowie

 Zarządzenie nr 121/12

  z dnia 15 listopada 2012

 w sprawie przedłożenia projektu budżetu MiG Bierutów na 2013 r. 

Zarządzenie nr 120/12

  z dnia 15 listopada 2012

w sprawie przedłożenia proojektu Wieloletniekj Prognozy Finansowej MiG Bierutów na lata 2013-2025 

 Zarządzenie nr 119/12

 z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 118/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

 Zarządzenie nr 117/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 116/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 115/12

 z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 114/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

 Zarządzenie nr 113/12

  z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 112/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

 Zarządzenie nr 111/12

 z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 110/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

 Zarządzenie nr 109/12

z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 109/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

 Zarządzenie nr 108/12

 z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 107/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

Zarządzenie nr 106/12

  z dnia 13 listopada 2012

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 105/12

  z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 104/12

  z dnia 13 listopada 2012

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 103/12

 z dnia 9 listopada 2012

 w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia magazynowego oraz strychowego przy ul.Młyńskiej dla Koła Łowieckiego "PONOWA" w Bierutowie

Zarządzenie nr 102/12

  z dnia 9 listopada 2012

 w sprawie ustalenia mesięcznych stawek czynszu za dierżawę gruntu pod działalniść gospodarczą w 2013 r.

 Zarządzenie nr 101/12

  z dnia 9 listopada 2012

 w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe przeznaczone do najmu na terenie MiG Bierutów

Zarządzenie nr 100/12

z dnia 9 listopada 2012

 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wiaty w 2013 r.

Zarządzenie nr 99/12

  z dnia 6 listopada 2012

 w sprawie ustalenia stawek czunszu najmu za garaże, komórki i działki przydomowe w 2013 r.

 Zarządzenie nr 98/12

  z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierzawę gruntu pod garażami, komórkami w 2013 r.

Zarządzenie nr 97/12

   z dnia 31 paździenika 2012

  w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 96/12

  z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Zarządzenie nr 95/12

 z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie powolania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania zamówień publicznych przez UM w Bierutowie

Zarządzenie nr 94/12

  z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie okeślenia stawki czynszu za lokale socjalne stanowiące mieszkaniowu zasób MiG Bierutów

 Zarządzenie nr 93/12

 z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za najem lokalu mieszkalnego na terenie MiG Bierutów

Zarządzenie nr 92/12

  z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w UM w Bierutowie

 Zarządzenie nr 91/12

 z dnia 31 paździenika 2012

 w sprawie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w UM w Bierutowie

Zarządzenie nr 90/12

  z dnia 30 paździenika 2012

 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w UM w Bierutowie

 Zarządzenie nr 87/12

 z dnia 30 paździenika 2012

 w sprawie wprowadzenia "Procedury w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań o zamówienia pupliczne realizowane przez UM w Bierutowie...

Zarządzenie nr 86/12

  z dnia 26 paździenika 2012

 w sprawie materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej MiG Bierutów na 2013 r.

 Zarządzenie nr 84/12

  z dnia 16 paździenika 2012

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku Podinspektora ds. obronnych w UM w Bierutowie

Zarządzenie nr 83/12

 z dnia 16 paździenika 2012

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku Inspektora ds. budżetu w UM w Bierutowie

 Zarządzenie nr 82/12

  z dnia 2 paździenika 2012

 w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Inspektorowi ds. wodnych i ochrony środowiska

Zarządzenie nr 81/12

 z dnia 2 paździenika 2012

 w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania faktur VAT

 Zarządzenie nr 79/12

  z dnia 1 paździenika 2012

 w sprawie upoważnienia do wyswtawiania faktur

Zarządzenie nr 76/12

 z dnia 13 września 2012

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 75/12

 z dnia 13 września 2012

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 74/12

 z dnia 13 września 2012

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 72/12

z dnia 4 września 2012

w sprawie upoważnienia geodety do oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami

Zarządzenie nr 69/12

 z dnia 29 sierpnia 2012

 w sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie nr 68/12

 z dnia 21 sierpnia 2012

 w sprawie upoważnienia geodety do oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami

Zarządzenie nr 67/12

 z dnia 21 sierpnia 2012

w sprawie upoważnienia geodety do oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami

Zarządzenie nr 66/12

 z dnia 17 sierpnia 2012

 w sprawie ustalenia ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 65/12

 z dnia 17 sierpnia 2012

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 64/12

 z dnia 16 sierpnia 2012

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w Solnikach Wielkich 22 na potrzeby świetlicy środowiskowej

Zarządzenie nr 63/12

z dnia 7 sierpnia 2012

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dotyczącej zbycia nieruchomość stanowiącej własność MiG Bierutów

 Zarządzenie nr 62/12

z dnia 7 sierpnia 2012

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu dotyczącej zbycia nieruchomość stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 61/12

 z dnia 7 sierpnia 2012

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu dotyczącej zbycia nieruchomość stanowiącej własność MiG Bierutów

Zarządzenie nr 58/12

z dnia 3 sierpnia 2012

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego UM w Bierutowie

Zarządzenie nr 56/12

 z dnia 2 sierpnia 2012

 w sprawie regulaminu okresowych ocen pracowników UM w Bierutowie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Zarządzenie nr 49/12

z dnia 22 czerwca 2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

 Zarządzenie nr 48/12

z dnia 15 czerwca 2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego w Bierutowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 47/12

 z dnia 15 czerwca 2012

 w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT

 Zarządzenie nr 46/12

z dnia 13 czerwca 2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum w Bierutowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 45/12

 z dnia 13 czerwca 2012

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum w Bierutowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 42/12

z dnia 25 maja 2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w Posadowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej

 Zarządzenie nr 41/12

z dnia 25 maja 2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku Inspektora ds. komunalnych i mieszkaniowych w UM w Bierutowie

Zarządzenie nr 40/12

 z dnia 24 maja 2012

 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminukończącego tę służbę w UM w Bierutowie

 Zarządzenie nr 39/12

z dnia 24 maja 2012

w sprawie wyrobienia pieczęci urzędowej dotyczącej opłaty skarbowej

 Zarządzenie nr 38/12

z dnia 15 maja 2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w Zbytowej na potrzeby Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zbytowej

 Zarządzenie nr 37/12

z dnia 15 maja 2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia w Gorzesławiu na potrzeby świetlicy środowiskowej

 Zarządzenie nr 35/12

 z dnia 9 maja 2012

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Bierutowie

 Zarządzenie nr 34/12

z dnia 9 maja 2012

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Gimnazjum w Bierutowie

 Zarządzenie nr 33/12

 z dnia 9 maja 2012

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia w Gorzesławiu dla OSP 

 Zarządzenie nr 30/12

z dnia 9 maja 2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zbytowej

 Zarządzenie nr 29/12

 z dnia 25 kwietnia 2012

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Bierutowie

Zarządzenie nr 28/12

z dnia 24 kwietnia 2012

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bierutowie oceny zasobów pomocy społecznej  za rok 2011

 Zarządzenie nr 27/12

 z dnia 24 kwietnia 2012

 w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbytowej

 Zarządzenie nr 26/12

z dnia 24 kwietnia 2012

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego w Bierutowie

 Zarządzenie nr 25/12

 z dnia 18 kwietnia 2012

 w sprawie powołania komisji konkursowej - "Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dotknietych patologią z terenu MiG Bierutów". 

 Zarządzenie nr 24/12

z dnia 12 kwietnia 2012

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia gospodarczego w Posadowicach dla OSP.

 Zarządzenie nr 23/12

z dnia 12 kwietnia 2012

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi M-GOPS w Bierutowie do wykonywania czynności określonych w ustawie o wsparcie rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 22/12

z dnia 12 kwietnia 2012

 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Bierutowie

Zarządzenie nr 21/12

 z dnia 12 kwietnia 2012

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP w Zbytowej

 Zarządzenie nr 20/12

z dnia 5 kwietnia 2012

w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT

 Zarządzenie nr 19/12

z dnia 5 kwietnia 2012

w sprawie wprowadzenia procedury opracowania Kart Usług Publicznych w UM w Bierutowie

 Zarządzenie nr 18/12

z dnia 28 marca 2012

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"WYPOCZYNEKLETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH PATOLOGIĄ Z TERENU MIASTA I GMINY BIERUTÓW" 

 Zarządzenie nr 17/12

 z dnia 28 marca 2012

 W sprawie przyjęcia regulamoinu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Zarządzenie nr 16/12

 z dnia 28 marca 2012

 W sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013 w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu

 Zarządzenie nr 13/12

 z dnia 7 marca 2012

 W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania

 Zarządzenie nr 12/12

 z dnia 7 marca 2012

 W sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania

 Zarządzenie nr 10/12

 z dnia 23 lutego 2012

 W sprawie umorzenia zaległych opłat za usługi komunalne obciążajace ZHP

 Zarządzenie nr 9/12

 z dnia 23 lutego 2012

 W sprawie umorzenia zaległych opłat czynszu wraz z odsetkami obciązające ZHP za lokal przy ul. Kolejowej 2

 Zarządzenie nr 8/12

 z dnia 13 lutego 2012

 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Bierutowie na zawarcie umowy najmu pomieszczenia szkoły

 Zarządzenie nr 7/12

 z dnia 14 lutego 2012

 W sprawie stałej komisji przetargowej

 Zarządzenie nr 6/12

 z dnia 4 lutego 2012

 W sprawie powołania komisji konkursowej

 Zarządzenie nr 5/12

 z dnia 1 lutego 2012

 W sprawie zapewnienia obsługi administracyjno- biurowej i pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli

 Zarządzenie nr 4/12

 z dnia 1 lutego 2012

 W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 Zarządzenie nr 3/12

 z dnia 10 stycznia 2012

 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń przy ul.Namysłowskiej 10 dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Zarządzenie nr 2/12

z dnia 10 stycznia 2012

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego MiG Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

Zarządzenie nr 1/12

z dnia 2 stycznia 2012

W sprawie ustalenia pogotowia kasowegodata wytworzenia2008-05-28
data udostępnienia2008-05-28
sporządzone przez
opublikowane przezJerzy Janoś
ilość odwiedzin444
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@