Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony 'Uchwały 2019'UCHWAŁA NR IX/96/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR IX/95/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR IX/94/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości

 

UCHWAŁA NR IX/93/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Miasta
i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/92/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

UCHWAŁA NR IX/91/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/90/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we
wsi Kruszowice

 

UCHWAŁA NR IX/89/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/88/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z utrzymaniem
czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu

 

UCHWAŁA NR IX/87/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR IX/86/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/2019 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

 

UCHWAŁA NR IX/85/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wabienicach

 

UCHWAŁA NR IX/84/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR IX/83/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wabienicach

 

UCHWAŁA NR IX/82/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Karwiniec

 

UCHWAŁA NR VIII/81/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

 

UCHWAŁA NR VIII/80/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia stanowiącego własność Miasta i Gminy Bierutów w budynku w Solnikach Wielkich 22 dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Jemielna

 

UCHWAŁA NR VII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


UCHWAŁA NR VII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie emisji obligacji

UCHWAŁA NR VII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

UCHWAŁA NR VII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów” oraz
planu dofinansowania i określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie
w 2019r.

UCHWAŁA NR VII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR VII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Zbytowa

UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Bierutów

UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/44/19 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie
na raty wierzytelności Miasta i Gminy Bierutów obciążających spółkę SZEWCZYK Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów


UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Zbytowej


UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oleśnickiej
6 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019

UCHWAŁA NR VI/64/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bierutowie


UCHWAŁA NR VI/63/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Bierutowie

UCHWAŁA NR VI/62/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019 – 2033

UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji
projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku"

UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstępienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Bierutów i jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Zbytowej

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr V/48/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior +
w Bierutowie

UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR V/51/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Bierutów
instrumentem płatniczym

 

UCHWAŁA NR V/49/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących
realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku"

 

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych
w Klubie Senior + w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2019-2023”.

 

UCHWAŁA NR V/46/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

UCHWAŁA NR V/45/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych Miasta i Gminy Bierutów w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego
posiłku dziennie i zasiłku celowego na zakup żywności

 

UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Miasta i Gminy Bierutów obciążających
spółkę SZEWCZYK Sp. z o.o.

 

UCHWAŁA NR V/43/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych

 

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyvh oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019

 

UCHWAŁA NR V/39/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

 

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019

 

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej na rok
2019

 

UCHWAŁA NR V/35/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

 

UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019

 

UCHWAŁA NR V/33/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2019data wytworzenia2019-02-18
data udostępnienia2019-02-18
sporządzone przezUM w Bierutowie
opublikowane przezMonika Raczyńska
data wykonania2019-06-07
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@