Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'ZARZĄDZENIA 2019 r.'Zarządzenie nr 51/19

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Bierutowa Nr 28/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: miast Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

 

Zarządzenie nr 50/19

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą: ,,Organizacja i prowadzenie minimum 10 dniowego obozu profilaktyczno-wypoczynkowego w okresie wakacji 2019 r." z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychw 2019 roku.

 

Zarządzenie nr 49/19

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2019.

 

Zarządzenie nr 48/19

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska.

 

Zarządzenie nr 47/19 

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 46/19

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2019.

 

Zarządzenie nr 45/19

z dnia 8 maja 2019 r.

zmieniające uchwałę  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 44/19

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 43/19 

z dnia 23 kwietnia 2019 r.


w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Bierutów - Pani Marioli Kutek oraz powierzenia jej prowadzenia określonych spraw.

 

Zarządzenie nr 42/19

z dnia 19 kwietnia 2019 r.


w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bierutowa - Pana Rafała Nowowiejskiego oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw.

 

Zarządzenie nr 41/19

z dnia 19 kwietnia 2019 r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bierutowa.

 

Zarządzenie nr 40/19

z dnia 17 kwietnia 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjlaisty ds. promcji gminy.

 

Zarządzenie nr 39/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 38/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w zasad opracowywania projektów uchwał.

 

Zarządzenie nr 37/19

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 36/19

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2019-2033.

 

Zarządzenie nr 35/19

z dnia 02 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z budżetu Miast i Gminy Bierutów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2022 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 34/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Bierutów pk. ,,CHMURA 2019".

 

Zarządzenie nr 33/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania pn: ,,Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie."

 

Zarządzenie nr 32/19

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 31/19

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniające uchwałę  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

 

Zarządzenie nr 30/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finanswego sporządzanego przez podległe jednostki organizacyjne Miast i Gminy Bierutów.

 

Zarządzenie nr 29/19

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pn.: ,,Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień" w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

 

Zarządzenie nr 28/19

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: miast Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

 

Zarządzenie nr 27/19

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska.

 

Zarządzenie nr 26/19

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów.

 

Zarządzenie nr 25/19

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

 

Zarządzenie nr 24/19

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjlaisty ds. promcji gminy.

 

Zarządzenie nr 23/19

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w Mieście i Gminie Bierutów.

 

Zarządzenie nr 22/19

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie wystapienia o wydanie opinii dotyczącej drzewa z porostem, rosnącego przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, dz. nr 1 AM 15, droga wojewódzka 451, gatunek lipa drobnolistna, w obwodzie pnia 156 cm objętego zakazem związanym z ochroną gatunkową roślin i grzybów.

 

Zarządzenie nr 21/19

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pn.: ,,Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień" w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

 

Zarządzenie nr 20/19

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Spefjallisty ds. promocji gminy.


Zarządzenie nr 19/19

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego w Mieście i Gminie Bierutów na 2019 r.


Zarządzenie nr 18/19

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu urzczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów z miejsca zamieszkania do szkoły przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych


Zarządzenie nr 17/19

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie  zmiany zarządzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 16/19

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmieniające uchwałę  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.


Zarządzenie nr 15/19

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania  dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów


Zarządzenie nr 14/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

W sprawie powołania  składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 13/19

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli klubów sportowych, którym Miasto i  Gmina Bierutów w roku 2018 udzieliła dotacji.


Zarządzenie nr 12/19

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej  w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.


Zarządzenie nr 11/19

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie  rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2019r.


Zarządzenie nr 10/19

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Obwodowej Komisji Wyborczej nr.2 w Bierutowie  w wyborach Uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie, zarządzonych na  dzień 20 stycznia 2019r oraz operatora  informatycznej obsługi


Zarządzenie nr 9/19

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Rady Sportu Miasta i  Gminy Bierutów oraz regulaminu jej działania


Zarządzenie nr 8/19

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 7/19

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie  zapewnienia ciepłego posiłku oraz pomieszczenia umożliwiającego jego spożycie  w szkole Podstawowej w Bierutowie


Zarządzenie nr 6/19

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o  pracę


Zarządzenie nr 5/19

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu  wykrywania i alarmowania


Zarządzenie nr 4/19

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie organizacyjnego przygotowania  działań w przypadku wystąpienia  zdarzenia radiacyjnego


Zarządzenie nr 3/19

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  o udzielenie  dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 2/19

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Miasta i Gminy  Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów


Zarządzenie nr 1/19

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie ustawlenia pogotowia kasowego.data wytworzenia2019-01-08
data udostępnienia2019-01-08
sporządzone przez
opublikowane przezMariola Kutek
data wykonania2019-06-07
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@